Politică de confidențialitate, Termeni și condiții

Politică de confidențialitate Stupina Apetrei

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Stupina Apetrei, cu sediul în Strada Mănăstirii, numărul 648, sat Topolița, comuna Grumăzești, județul Neamț, România, 617238, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
 www.stupina-apetrei.ro. („Site-ul”)

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Stupina Apetrei va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu
comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul 
Stupina Apetrei, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului

.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Stupina Apetrei va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. 

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și

celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Stupina Apetrei, iar contul creat va fi șters automat.

 

II.2. 

 

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Stupina Apetrei va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile deprelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Stupina Apetrei prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·
pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Stupina Apetrei, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site,
informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Stupina Apetrei, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. 

·
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Stupina Apetrei în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul
furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea 
Stupina Apetrei de a respecta
obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

·
Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale
privind produsele şi serviciile oferite de 
Stupina Apetrei, prin intermediul
Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile Contului Meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de
comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Stupina Apetrei de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru
acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Stupina Apetrei prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·
Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări
comerciale privind produsele şi serviciile oferite de 
Stupina Apetrei, prin intermediul
Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări
comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·
Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Stupina Apetrei de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor
comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm
datele

Ca principiu, Stupina Apetrei va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Stupina Apetrei (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Stupina Apetrei va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și
serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.

 

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Stupina Apetrei va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Stupina Apetrei pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter
personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Stupina Apetrei poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Stupina Apetrei în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de
curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·
Pentru administrarea Site-ului;

·
În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Stupina Apetrei prin intermediul Site-ului;

·
Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·
Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·
Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·
Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Transferul datelor cu caracter
personal

Datele cu caracter personal furnizate către Stupina Apetrei pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. 

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·
Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Stupina Apetrei, conform celor descrise în prezentul document;

·
Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Stupina Apetrei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Stupina Apetrei a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·
Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul
de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

o
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Stupina Apetrei să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·
Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

o
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite
verificarea corectitudinii datelor;

o
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanță; sau

o
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing
direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime
ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Stupina Apetrei către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·
Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

o
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Stupina Apetrei sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Stupina Apetrei poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

o
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·
Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@stupina-apetrei.ro


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie!

 

Metode de livrare și retur

Transport & Calitate

Calitatea produselor noastre și modul în care ajung al clienți este pe primul plan, de aceea avem grijă să le ambalăm corect! Tot din acest motiv expediem comenzile de luni până joi, pentru a evita situația în care produsele rămân în timpul weekend-ului în depozitele curierului, unde nu putem controla condițiile de păstrare și existând riscul ca acestea să-și piardă calitatea.
Produsele noastre ajung în siguranță la ușa dumneavoastră cu ajutorul partenerilor de la FAN Courier.

Costul transportului este gratuit pentru comenzi mai mari de 200 de lei, în timp ce pentru comenzile cu o valoare mai mică de 200 de lei se va achita un cost de livrare de 19.99 lei. Menționăm că destinația de livrare trebuie să se afle în raza de acoperire a curierului. Pentru localitățile aflate înafara rețelei firmei de curierat se percepe o taxa de 0.5 lei/km suplimentar care va fi suportata de către clientul destinatar!

Termen de livrare

Termenul de livrare al produselor este între 1-5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.

Retur
Returul se poate face în termen de 14 de zile calendaristice de la primirea comenzii, fiind gratuit și se poate efectua doar în cazul în care coletul sau produsele sunt deteriorate. Recomandăm ca în astfel de cazuri returul să se facă imediat. Reclamații ulterioare legate de acest lucru nu vor fi valabile.

Nu pot fi returnate produsele care:

  • Prezintă urme vizibile de utilizare
  • Au ambalajul desigilat
  • Au eticheta deteriorată

În cazul în care doriți să returnați un produs, contactați-ne la numărul de telefon 0745618158 sau la adresa de e-mail contact@stupina-apetrei.ro

Restituirea banilor
Pentru cazurile în care se dorește retur, iar plata s-a efectuat online, restituirea banilor se face în decurs de 14 zile calendaristice de la primirea returului, în același cont din care s-a efectuat plata.

Rambursarea valorii comenzii în cazul unei expediții deteriorate se poate face numai în cazul în care la livrare, clientul destinatar a întocmit împreuna cu agentul de curierat un proces-verbal de constatare a daunelor aduse expediției! Orice reclamație ulterioară este nulă fără un astfel de proces-verbal și nu poate primi despăgubiri!

Anularea comenzilor
Puteți anula comanda dumneavoastră la numărul de telefon 0745618158 sau adresa de e-mail contact@stupina-apetrei.ro